Az élőlények csoportosítása
 
A biológia az élőlényekkel foglalkozik. Az élőlények életjelenségeket mutatnak: táplálkoznak, lélegeznek, mozognak, növekednek, szaporodnak, és válaszolnak a környezetük különböző ingereire.

Az élőlények anyagai nagyobb energiatartalmúak, és sokkal rendezettebbek, mint a környezetükben lévők. Ezek az anyagok a szerves anyagok vagy más néven a szerves vegyületek csoportjába tartoznak, a környezetünkben levő, egyszerűbb anyagokat pedig szervetlen vegyületeknek nevezzük.

A szerves vegyületek mind-mind szénvegyületek. Ezekben szénatomok vannak, és azok mellett leginkább hidrogén, oxigén és nitrogén. A szénvegyületek legnagyobb része olyan bonyolult molekula, amely több száz vagy több ezer atomból épül fel.

A Földön rengeteg élőlény fordul elő. Ahhoz, hogy könnyebben eligazodjunk köztük, csoportosítanunk kell őket.


Mi a leszármazás alapján csoportosítunk:
ez azt jelenti, hogy az egymással rokonságban levő élőlényeket egy kategóriába soroljuk, azt követve, ahogy a fejlődés során kialakultak. Ezt fejlődéstörténeti rendszernek nevezzük.

A rendszerezés alapegysége a faj: Azoknak az élőlényeknek, amelyek egy fajba tartoznak, közös a leszármazásuk, külső és belső felépítésük megegyezik egymással, és szaporodóképes utódokat képesek egymással létrehozni.

Ha továbbmegyünk a csoportosításban, akkor egyre nagyobb csoportokat hozunk létre.

A faj csoportja után a család következik:
egy családot a legszorosabb rokonságban levő élőlények alkotnak.

A család csoportja után következnek a rendek, utánuk az osztályok, majd a törzsek, végül pedig a legmagasabb csoport következik, az ország.
Minél távolabb haladunk a csoportosításban a fajtól, az élőlények hasonlósága egyre kisebb lesz, és a rokonságuk is egyre kisebb mértékűvé válik.

Az élőlényeket öt nagy országba soroljuk. Azonban mielőtt ezt felsorolnánk, még meg kell tanulnunk néhány fontos fogalmat!

Minden élőlénynek van egy közös jellemzője:
az, hogy sejtekből állnak. Ez jelenti a közös származásukat.

Sejtek


De mi az a sejt?   A sejt az élő szervezetnek egy olyan működési egysége, amely önálló életre képes. Több típusát is ismerjük a sejteknek.

Minden sejtnek van közös jellemzője:
  • kívülről sejthártya borítja őket
  • a belsejükben egy félig folyékony, félig kocsonyás anyag van, amit sejtplazmának nevezünk
  • a sejtplazmában kisebb alkotórészek vannak.
A sejtplazmában van például az örökítőanyag: Az örökítőanyag biztosítja azt, hogy szaporodáskor továbbadódjanak az utódsejteknek a sejtek felépítésére vonatkozó információk.


A sejtek felépítése alapján az élőlényeket két csoportra tudjuk osztani.

Az első csoportba az eukarióta élőlények tartoznak: Ezek olyan élőlények, amelyeknek a sejtjeiben egy vékony hártya határolja az örökítőanyagot. Amit a hártya határol, azt sejtmagnak nevezzük. Tehát az eukarióták valódi sejtmaggal rendelkeznek. A nevük is azt jelenti, hogy valódi sejtmag. Ebbe a csoportba tartozik az élőlények nagy többsége.
 
Zöldszemes-ostoros

A másik csoportba a prokarióta élőlények tartoznak: A prokariótákban az örökítőanyagot nem határolja hártya, ezért nincsen valódi sejtmagjuk. Ezek az élőlények kevésbé fejlettek, kezdetlegesek. A nevük jelentése is az, hogy sejtmag előtti állapot.

Baktériumsejt felépítése
 

Most pedig felsoroljuk az élőlények 5 országát:

 
Prokarióták
Egysejtű eukarióták
Növények
Gombák
Állatok
 Tanulja meg Gyermeked is játékosan a biológiát
oktatóprogramunk segítségével,
és gazdagodjon ő is sikerélményekkel bioszból!


Részletek>>
Megrendelem!Jelenleg itt vagyok:
Az élőlények csoportosítása

Kapcsolat
Cím: 1015 Bp. Donáti utca 67. 3/13
Tel.: 06/70 940 6326
E-mail: info@tantaki.hu


TANTAKI BLOG
Facebook 
 

 
© Tantaki Kft.