A római számok szabályai

Az ókori Római Birodalomnak sokat köszönhetünk. Nagy hatással volt az európai civilizációra, kultúrára és művészetre. Az országban használatos hivatalos nyelvből, a latinból alakultak ki az újlatin nyelvek. Sokan nem tudják, de a latin ábécéből származnak a római számok is!

 

Mely betűket tartalmazza a római számrendszer?

•    I=1
•    V=5
•    X=10
•    L=50
•    C=100
•    D=500
•    M=1000

A római számok rendszere additív, ami azt jelenti, hogy a számok értékét a számrendszer jeleinek összevonása adja meg. Léteznek még más számjelölő rendszerek is (görög, egyiptomi), de a legelterjedtebb és legtöbbet használt az arab és a római számírás!

 Milyen fontos szabályokat kell betartanunk?

•    A nagyobb számokat úgy írjuk le, hogy először az ezreseket, majd a százasokat, tízeseket és egyeseket. Vagyis például az 1986-ot római számokkal a következőképpen írjuk le: MCMLXXXVI. Miért a CM jelöli a 900-at? Mert a római számok lényege, hogy a fix számok kombinációjával írjuk le a többi számot!
•    Tehát: M + CM + LXXX + VI => 1000 + 900 + 80 + 6 = 1986
•    A számjegyeket csökkenő sorrendben kell leírni egymás után!
•    Az I csak V és X előtt állhat! Tehát az 1999-et nem úgy írjuk le, hogy IM, hanem MCMXCIX!
•    A rövidítés nagy számoknál nem megengedett!
•    A római számoknál nem használják a nullát!
•    A legnagyobb szám, amit római számokkal leírhatunk, az a 3999. 4000 feletti számok esetén felülvonással jelölték az ezreseket.
•    Egy jelet maximum háromszor írhatunk le egymás mellé!

Hol találkozhatunk manapság római számokkal?

A 14. századtól kezdve egyre jobban háttérbe szorultak a római számok. Helyét az arab számírás vette át. Hol találkozhatunk római számokkal manapság? Bizonyos óralapokon nem arab számokkal, hanem római számokkal találkozhatunk. Régi épületeken a bejáratok fölé római számokkal vésték bele az átadás évét. Uralkodói dinasztiáknál is római számokkal jelölik az uralkodókat!

Római számokat használnak a törvények sorszámának jelöléséhez is. Erről itt olvashatsz bővebben.


Általános iskola alsós matematikai tananyag része a római számok! Gyermeked megfelelően elsajátította az anyagot? Amennyiben problémát okoz a római számok helyes felírása, forduljatok a Tantakihoz!

Játékos tanulás + érthető magyarázat = siker kulcsa!

400 gyakorlófeladat,
melyekkel gyermeked önállóan gyakorolhat!

20 témakör,
melyet alsó tagozatos gyermeked könnyen megtanulhat!

Bővebben >>
Megrendelem!


 

Jelenleg itt vagyok:
A római számok szabályai

Kapcsolat
Cím: 1015 Bp. Donáti utca 67. 3/13
Tel.: 06/70 940 6326
E-mail: info@tantaki.hu


TANTAKI BLOG