Mondatelemzés


Mire való a  mondatelemzés?
 
A mondatelemzés egy jó módszer arra, hogyan ismerd fel és különböztesd meg az egyes mondatrészeket, hogy minél könnyebb, természetesebb és érthetőbb legyen számodra az olvasás. Természetesen ehhez tisztában kell lenni azzal, mi mindenből áll egy mondat, azaz melyek ezek az elemek. Mindezt egy külön oldalon részletezzük, így, ha Neked még nem ismerős a téma, érdemes ott kezdened.

Az alábbiakban pedig megtanuljuk a mondatrészeket felismerni, bejelölni. Lássunk is hozzá!

Mondatelemzés alatt azt értjük, hogy különböző jelekkel megjelöljük a mondatrészeket.

A mondatrészek a következők:

 • alany
 • állítmány
 • tárgy
 • határozó
 • jelző

Most pedig nézzünk meg egy mondatot, és elemezzük is!A hatalmas zsiráfok Afrikában élnek.
 
Legelőször is meg kell keresnünk a mondat állítmányát. Kérdezzünk rá!
Mit állítunk? Élnek.
Tehát az élnek szó lesz a mondat állítmánya. Húzzuk alá dupla vonallal!
 
 

 
Most pedig keressük meg a mondat alanyát! Kérdezzünk rá!
Kik élnek? Zsiráfok.
Vagyis a zsiráfok szó lesz a mondat alanya. Húzzuk alá egy vonallal!
 
 

 
Ezután tovább kell kérdeznünk.
Hol élnek a zsiráfok? Afrikában.
Ez a szó lesz a mondat helyhatározója, amit hullámos vonallal jelölünk,
és elé írunk egy kis h-t.

 
Végül pedig a jelzőt kell megkeresni. Kérdezzünk rá!
Milyen zsiráfok élnek Afrikában? Hatalmas zsiráfok.
Ez lesz tehát a mondat jelzője, azon belül is a minőségjelzője.
Ezt pontozott vonallal kell jelölni, és elé kell írnunk azt, hogy Mi. (minőségjelző). 

 
Ezzel készen is vagyunk a mondat elemzésével!

 
A mondatelemzésről ábrát is készíthetünk, ami azt jelzi, hogy a különféle mondatrészek milyen viszonyban állnak egymással. Ezt nevezzük ágrajznak.
 


Készítsük el az elemzett mondat ágrajzát!
 

Az első fontos lépés, hogy az alanyt és az állítmányt egymás alá írjuk, mert alá van rendelve neki. Jelentése: Zsiráfok élnek.


 
 A következő lépés az, hogy rákérdezünk a többi mondatrészre.
Hol élnek?
Ebből láthatjuk, hogy a helyhatározó az állítmányhoz tartozik, mert az állítmánnyal együtt kérdeztünk rá.
Ezért a helyhatározó jelét (H.) az állítmány alá írjuk, és összekötjük vele.

 

 
 Ezután már csak a minőségjelzőre kell rákérdeznünk.
Milyen zsiráfok?
Ebből azt láthatjuk, hogy a minőségjelző az alanyhoz tartozik, mert az alannyal együtt kérdeztünk rá.
Ezért a minőségjelző jelét (Jmi.) az alany alá írjuk, és összekötjük vele.

 
 


Így már teljesen kész vagyunk a mondatelemzéssel!


A magyar nyelvtan alapjai oktatóanyagunkban átfogóan megtalálsz minden elméletet, amit a magyar nyelvről tudni érdemes,  és minden témakörhöz külön gyakorlatsort találsz benne.
Tovább a tananyaghoz>>

 • Helyesírásunk alapelvei
 • Kiejtés szerinti írásmód
 • Szóelemző írásmód elve
 • Egyszerűsítés elve
 • Hagyomány elve
 • Szóképzés
 • A képzők fajtái
 • Igéből képzett igék
 • Névszóból képzett igék
 • Névszóból képzett névszók
 • Jelek
 • Ragok
 • Igeidők
 • Igemódok
 • A névszókhoz kapcsolódó ragok
 • A toldalékok sorrendje
 • Mondattan
 • Mondatfajták
 • Az egyszerű mondat részei
 • Mondatelemzés
 • Szóösszetétel és fajtái
 • Az összetett mondatok (mellérendelő és alárendelő)
 • Határózói mellékmondatok
 • Jelzői mellékmondatok
 • Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok
 • Mondatrend
 • Többszörösen összetett mondatok

 
Ha szeretnéd, hogy mindig kéznél legyen, bármilyen nyelvtani kérdés merül fel,
ide kattintva
meg is rendelheted!
"Hétköznapi dolgozó anyukaként sokszor nincs már este energiám arra, hogy részletesen elmagyarázzam a nyelvtani szabályokat és gyakoroltassam a helyesírást. Nem beszélve arról, egy csomó dologra már nem is emlékszem. Pláne nem pont úgy, ahogy manapság tanítják.

A nyelvtani gyakorló olyan, mintha egy kis házitanítónk lenne, aki türelmesen elmagyarázza a szabályokat és mindent be is gyakoroltat. Olyan jól sikerült beépíteni a tanulásba időnként egy-egy félórás "számítógépezést", hogy idén a nyelvtan versenyen is elindult a kisfiam. És nemcsak ez segít bennünket a Tantaki anyagaiból, hanem matekot és az angolt is folyamatosan használjuk :)"

Dr. Tóth-Berényi Rita
"Nekünk is vannak tanulási problémáink. A gyermekem enyhén
diszlexiás és diszgráfiás. Az az alapvető gond, hogy a tanár nem magyarázza el a gyereknek többször is azt, amit nem ért, mert úgymond haladni kell a tananyaggal.

Ezért év végén meg is buktatták nyelvtanból, de a program segítségével a pótvizsgán négyest és ötöst kapott.

Kérdem akkor, hol itt a gond?

Ez a program és a nyári tanulása eredményezte azt, hogy egy négyest és egy ötöst kapott a pótvizsgán.

Az én gyerekem, lehet, hogy kivételes, de ha le is ül a gép elé, akkor is csak 5 percig ül ott, akármilyen játékról van szó. De ez a program nagyon tetszik neki, az ő nyelvén szól, elmondja, hogy csináld meg, a végén pedig megdicséri. A gyerek nem azt mondja, hogy tanul, hanem hogy játszik.

A programot, a gyerek többször is meghallgathatja. Ilyen nincsen az iskolában. Ha csak feleannyi szív és lélek lenne egy órai oktatásban, mint ebben az anyagban, akkor nem lennének ilyen nagy problémák a gyerekeknél, hiszen az oktatás nem teszi lehetővé, hogy többször gyakoroljanak valamit, mert folyton sietni kell a tanmenetben."

Suhajda Annamária

szülő
 


Kapcsolódó termékek
  

 

Jelenleg itt vagyok:
Mondatelemzés

Kapcsolat
Cím: 1015 Bp. Donáti utca 67. 3/13
Tel.: 06/70 940 6326
E-mail: info@tantaki.hu


TANTAKI BLOG
Facebook